fbpx

De M.E.L methode

Persoonsgerichte gesprekken waarin jij als professional de ander Moeiteloos, Eerlijk en Liefdevol begeleidt naar ander gedrag.

Praktijkdag: Oefenen met proefcliënten en de paarden.

Als jij als paardencoach je richt op het begeleiden van mensen naar ander gedrag, herken je dan….

Dat je het nog wel eens ingewikkeld vindt om de juiste vragen te stellen naar aanleiding van de signalen van de paarden?

Dat je weet wat de kracht van stilte is en dat je de client de ruimte wilt geven om het gedrag van de paarden oprecht te doorvoelen (ipv dat jij gaat vertalen)?

Dat je soms jezelf diverse oplossingen of adviezen hoort aandragen, terwijl je zo graag de ander naar eigen oplossingen wilt laten zoeken?

Dat je het maar wat ingewikkeld vindt om in het hier en nu te reageren zonder oordeel?

Veel paardencoaches ervaren net als jij dat coaching met paarden vooral van jou vraagt om ruimte te geven; ruimte voor de ervaring.

De signalen van de paarden worden door jou vaak makkelijker opgepikt dan door je cliënt. Sterker nog misschien vraagt je cliënt wel om een vertaling. Terwijl de antwoorden niet in jou zitten, maar bij je cliënt.

Dus welke vragen kun je stellen nadat jij omschrijft wat je ziet gebeuren? Hoe kun je op het juiste moment de stilte benutten en vertrouwen op de impact van de ervaring? En wanneer is het functioneel om ook zelf reflecties en bekrachtigingen in te zetten ter ondersteuning van het ontwikkelproces van je cliënt.

Ondanks diverse trainingen, waar je weer nieuwe vaardigheden en inzichten oppikt, blijft het integreren van al die nieuwigheden een uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat het bij jou past? Dat je niet trucjes aan het toepassen bent, maar dat je authentiek communiceert. Het is een kunst om aan te sluiten bij de ander zonder jezelf te verliezen. Tijdens deze praktijkdag kun je volop oefenen en krijg je feedback vanuit het gedachtegoed van Motiverende Gespreksvoering. Je krijgt de ruimte om je eigen stijl te ontwikkelen, net zoals ik de M.E.L. methode heb gevonden. Een stijl van begeleiden die precies bij jou past.

Hoe zou het zijn als jij begeleidingsgesprekken voert, waarin:

 • je vanaf de start een warm welkom en een veilige ruimte weet te creëren, waardoor de ander de ruimte neemt en krijgt om samen met de paarden op zelfonderzoek te gaan.
 • je op een natuurlijke manier iemand kunt bijstaan in het verdragen van onaangename emoties en de neiging om hiermee te vechten op een andere manier kunt belichten.
 • je met jouw open houding en bijpassende vragen de ander kunt uitnodigen om antwoorden te zoeken in zichzelf
 • jij op een motiverende en stimulerende manier de feedback van het paard samen met de ander kunt vertalen naar concrete acties in de dagelijkse praktijk.

Door te weten hoe jij in het hier en nu kunt blijven en samen met de paarden voorbij de woorden kunt luisteren, kan iemand een nieuwe route vinden. Ambivalentie en verandertaal herkennen bij je cliënt en daar vervolgens op een effectieve manier op reageren kan ervoor zorgen dat iemand een volgende stap kan maken. Kiezen voor een zinvol leven vanuit eigen persoonlijke waarden is dan het resultaat.

Dit is wat de praktijkdag voor je kan betekenen!

Tijdens deze intensieve dag staat oefenen centraal. Motiverende Gespreksvoering is de basis van waaruit wordt geoefend. En natuurlijk worden de signalen van de paarden daarbij benut. Om de oefening zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk te brengen werken we met proefcliënten. Deze cliënten weten dat het deze dag vooral om jou als deelnemer gaat en tegelijk kunnen ze op deze manier ervaren wat de spiegel van het paard hen in hun eigen proces en ontwikkeling kan opleveren. Win-win dus.

Hoe kan je luisteren met je ogen en je hart? En hoe kun je dat, wat jij oppikt, ook op een respectvolle manier terugkoppelen naar je cliënt? Welke vragen kun je stellen om de cliënt aan het denken te zetten en eigenlijk met zichzelf in gesprek te laten gaan? Welke observaties kun je gebruiken om de inzichten bij je cliënt te verdiepen? Wanneer is het functioneel om heel specifiek een oefening met de paarden in te zetten? Al deze vragen komen gedurende de dag aan bod. Jij als deelnemer geeft aan waar je vooral op gecoacht wilt worden.

De trainer voor dit onderdeel is Melanie van Hoeve. Samen maken we de vertaling naar het werken met de paarden.

Als deelnemer word je uitgenodigd (uitgedaagd) om te leren door te ervaren. Hoe ga je zelf om met veranderen; wat is het effect van je huidige stijl van begeleiden; waar kun je effectiever worden; in hoeverre lukt het je om de ander in het moment te laten zijn en te ervaren wat er is? Er wordt gekozen voor een diversiteit aan werkvormen, waardoor ieders eigen leerstijl wordt aangesproken. Je haalt het meeste uit de dag als je reeds ervaring hebt met Motiverende Gespreksvoering. Voorafgaand aan deze praktijkdag zal dan ook telefonisch contact worden opgenomen, zodat de opbrengst van de dag zo groot mogelijk is.

Tijdens deze dag leer je :

 1. Hoe je de signalen van de paarden door je cliënt kunt laten duiden (ipv dat jij je laat verleiden om te vertalen en in te vullen)
 2. Hoe je zonder oordeel kunt luisteren en in het hier en nu naast je gesprekspartner kunt blijven staan.
 3. Hoe je, net als de paarden, gebruik kunt maken van de diverse non-verbale signalen en deze kunt benutten in reflectieve statements waardoor je cliënt met zichzelf in gesprek gaat.
 4. Hoe je de ander, middels diverse ervaringsgerichte oefeningen met de paarden, ruimte kunt geven om te zijn met wat er is, zonder in gevecht te gaan met eventueel ongemak.

De paarden helpen je voorbij de woorden, daar waar verandering voelbaar is in plaats van bedacht.

Dit is wat anderen zeggen:

"Het was fascinerend om te merken dat ik me dankzij de reactie van Evie veel bewuster werd van wat er in mijzelf gebeurde. Zodra ik toeliet dat het niet hoefde te lukken, lukte het ineens wel; ze liep met me mee. Ik realiseerde me het belang van loslaten en ontspannen. Ik ben vaak zo streng voor mezelf en sta mezelf geen fouten toe. En dat is blijkbaar voelbaar.

Gek hoe kwartjes pas vallen op het moment dat je het ervaart."

"In alle trainingen over motiverende gespreksvoering die ik tot nog toe gevolgd heb, heb ik nog nooit zo helder ervaren wat het effect is van verbinding. Natuurlijk weet je wel dat je moet verbinden met de ander, maar het echt ervaren van die verbinding is echt mooi. In verbinding met de paarden gebeurt er iets bijzonders. En zodra je weer losraakt van die verbinding (met jezelf) raak je ook het contact met het paard kwijt. Verbinding gaat niet alleen over fysiek contact; het ligt op een ander niveau. Ik denk niet dat ik dat zo bewust had ervaren als er geen paarden waren ingezet tijdens de training.

Daarnaast waren de andere oefeningen met de andere cursisten ook heel zinvol, maar het contact met de paarden gaf deze cursus wel een bijzonder randje."

Hoe ziet het programma van de praktijkdag er uit? Hierbij wat je krijgt als je deelneemt.

1 trainingsdag van 9.30 – 16.30 uur

Na je inschrijving en betaling ontvang je uitgebreide informatie over de dagindeling, de locatie en een voorbereidende opdracht, zodat de inhoud van de training kan worden afgestemd op ieders persoonlijke wensen en werkomgeving. Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Een groep van maximaal 3 deelnemers

Door met een kleine groep te werken krijgt elke deelnemer voldoende ruimte om zelf te oefenen met een "eigen"proefcliënt. Er zullen evenveel proefcliënten als deelnemers zijn.

Praktische opdrachten en materialen voor ieders eigen praktijk

We besteden tijdens de training aandacht aan jouw eigen ontwikkeling en maken steeds de vertaling hoe de oefeningen ook benut kunnen worden richting jouw cliënt. De materialen en diverse werkvormen kunnen ook in de eigen praktijk benut worden.

Een ervaren paardencoach als trainer

De enige trainer aangesloten bij MINTned (vereniging van trainers Motiverende Gespreksvoering) die ook paardencoach is. En andersom de enige paardencoach in Nederland die al 20 jaar als trainer Motiverende Gespreksvoering werkzaam is.

Door deze dag met elkaar en de paarden aan de slag te gaan middels praktische oefeningen kun je het effect van een kleine verandering direct ervaren.

Wie is Melanie?

Het programma wordt door Melanie van Hoeve begeleid.

Na mijn studie medische Biologie en vervolgens jaren als werknemer binnen de farmaceutische industrie, besloot ik in 2006 voor mezelf te beginnen. Ik startte met een eigen training- en coachbureau; Van Hoeve Trainingen. In mijn huidige werk is het mijn streven om anderen te leren hoe ze mensen kunnen begeleiden/coachen. Hierbij besteed ik vooral aandacht aan luisteren “voorbij de woorden” en respectvol spiegelen. Motiverende Gespreksvoering (MGV) is de gespreksstijl waar ik mij in gespecialiseerd heb. Naast het geven van trainingen over deze stijl aan hulpverleners, pas ik de stijl ook toe als ik zelf jongeren, volwassenen en teams begeleid. En ook als ik samenwerk met mijn paard om mensen een oordeelloze spiegel te geven is het inzetten van die oordeelloze luisterhouding cruciaal en het gebruiken van de principes van Motiverende Gespreksvoering leidend.

Ik zie mezelf als een authentieke coach en vind het heerlijk om anderen te begeleiden naar een betere versie van zichzelf. Het moment dat mensen zich hun eigen kracht herinneren en contact kunnen maken met een eigen potentieel, dat is het moment dat ik opbloei. Leren door ervaren is altijd mijn streven, zowel in groepstrainingen als ook in een individueel coachtraject. En in deze specifieke training waarin ik deelnemers de principes van Motiverende Gespreksvoering wil meegeven, hebben de paarden een heel bijzondere rol. Zonder dat zij daar specifiek iets voor hoeven te doen, helpen ze de deelnemer om te leren net voorbij de comfortzone en wordt er daadwerkelijk geleerd door te ervaren.

AKF portret-4081

Motiverende gespreksvoering is voor mij een stijl die mijn hart gestolen heeft. Het is een stijl die zoveel meer inhoudt dan alleen maar een set trucjes waarmee je de ander kunt laten doen wat jij wilt. Het is een manier om te zijn met de ander; je oprecht en liefdevol te verbinden. De M.E.L.methode is gebaseerd op deze stijl en bevat tevens aspecten van bewustzijnswerk, van provocatieve coaching (humor is een krachtig middel) en ACT (acceptatie als actief proces). Door in te zetten op reflectief luisteren en waarderen wat al aanwezig is, help je de ander met zichzelf in gesprek te gaan en keuzes te maken die leiden tot een waardevol leven.

In de afgelopen jaren heb ik letterlijk honderden professionals ondersteund in het voeren van persoonsgerichte gesprekken. Van professionals wordt verwacht dat ze steeds meer de rol van coach innemen (i.p.v. deskundige) en de ander stimuleren om op zoek te gaan naar eigen oplossingen. Mensen zijn over het algemeen meer gemotiveerd om verandering aan te brengen op basis van redenen die ze zelf benoemen, dan voor redenen die jij als professional aandraagt. Daarnaast houden professionals ook meer energie over van gesprekken waar ze vooral inzetten op luisteren en minder op overtuigen. Het prettige bijprodukt is dat de ander zich ook meer gezien en begrepen voelt.

AKF zakelijk mens & paard-3506

Voor wie is deze dag bedoeld?

Deze praktijkdag is bedoeld voor paardencoaches die zich bezighouden met het begeleiden van anderen naar nieuw, gezond of positief gedrag. Het programma sluit het meeste aan als je in de volgende situatie bent:

 • je bent een paardencoach die graag een verdieping aan wil brengen in je eigen begeleidingsstijl.
 • je hebt al eerder training gevolgd in motiverende gespreksvoering of werkt er al mee.
 • je werkt reeds samen met de paarden in het begeleiden van mensen.
 • je voelt je soms nog bewust onbekwaam en wilt groeien naar onbewust bekwaam.
 • je bent nieuwsgierig naar hoe deze dag ervoor kan zorgen dat MGV niet meer als trucje voelt maar echt eigen.
 • je houdt ervan om jezelf uit te dagen en je vermoedt dat er voorbij de woorden nog veel meer te ontdekken valt.
 • je staat open voor een andere kijk op begeleiden en hebt lef genoeg om ook zelf in de spiegel van het paard te kijken.

Nog even op een rijtje wat je krijgt als meedoet aan deze verdiepingsdag

1 trainingsdag van 9.30 – 16.30 

(inclusief thee/koffie en lunch) op een inspirerende buitenlocatie. Tijdens de dag wordt gewerkt met evenveel coaches als proefcliënten. 

Praktische inzichten

Na deze dag kun je aan de slag met de inzichten uit de training. De praktische opdrachten en materialen helpen je bij de toepassing.

Inspiratie

Je wordt begeleid door een ervaren en gepassioneerde trainer, die in de M.E.L. methode haar eigen begeleidingsstijl heeft gevonden (waarbij motiverende gespreksvoering nog steeds de basis is)

Dit is wat anderen zeggen:

"In de training die ik volgde bij Melanie leerde ik dat je met het inzetten van reflecties behoorlijk rechtstreeks tot de kern kunt komen en de ander nog steeds het gevoel heeft dat hij/zij gehoord en gezien wordt. Sterker nog; misschien wel meer nog dan ik dacht te doen. Wat ik vooral heel prettig vind is dat ik nu veel meer durf te vertrouwen op mijn intuïtie en woorden durf te geven aan wat ik oppik in het gesprek. Daarmee neem ik mezelf als professional en mijn jarenlange ervaring ook meer serieus. En laatst kreeg ik van een client het volgende compliment; ‘dat ze nu voor het eerst in haar leven snapte waarom het aangeven van haar eigen grens zo ingewikkeld was’. Die doorbraak heeft haar geholpen om nu daadwerkelijk stappen te ondernemen. Zo werkt dat dus met inzichten, dat kan het startpunt zijn voor een nieuwe route. Blij en trots dat ik daaraan heb mogen bijdragen.”

“Ik wil je bij deze enorm bedanken . Ik heb veel geleerd van de trainingen die ik heb gevolgd. Dit zal mij zeker helpen in de cross culturele communicatie. Ik wens je alle goeds in je missie. Je doet dit : Moeiteloos, Eerlijk en met heel veel Liefde! Ga daar vooral mee door.”

“Melanie weet op een nuchtere manier theorie te verbinden met praktische oefeningen. Met humor, transparantie en eigenheid geeft ze inhoud aan de online training die ik bij haar heb gevolgd. Ook online weet zij het gedachtengoed van motiverende gespreksvoering pakkend over te dragen waarbij ze oog heeft voor de individuele deelnemers en de dialogen die ontstaan.”

Kosten en opties om te betalen Meedoen aan het programma kost slechts 399 euro excl. BTW

Datum: in overleg te bepalen
Tijd: 9.30 - 16.30 uur

Locatie: in overleg te bepalen

Inschrijven kan via onderstaande button.

AKF zakelijk paard & mens-3248-1

Vragen

Heb je vragen of heb je ergens onduidelijkheid over, dan hoor ik dat graag!
Stel je vraag hier en je krijgt antwoord binnen 48 uur:

Ik ga graag met je aan de slag; je bent van harte welkom!

Melanie van Hoeve