fbpx

De M.E.L methode

Persoonsgerichte gesprekken waarin jij als professional de ander Moeiteloos, Eerlijk en Liefdevol begeleidt naar ander gedrag.

Kunnen paarden ons leren betere hulpverleners/coaches of teamleiders te zijn?

Als jij als professional je richt op het begeleiden van mensen naar ander gedrag, herken je dan….

Dat het niet vanzelfsprekend is dat je gesprekspartner direct het achterste van zijn tong laat zien, maar dat je soms echt je best moet doen om die veiligheid te creëren?

Dat je soms aan het zoeken bent naar een zingevende richting in het gesprek en de ander afwacht tot jij die focus aanbrengt?

Dat je soms jezelf diverse oplossingen of adviezen hoort aandragen, terwijl je zo graag de ander naar eigen oplossingen wilt laten zoeken?

Dat je na een training altijd vol goede moed aan de slag gaat met nieuwe vaardigheden en je (als gewoontedier) na een paar weken toch weer terug valt in oude patronen?

Dat je van alle theorie en inzichten uit trainingen nu echt ook wilt ervaren hoe een motiverende begeleidingsstijl in de praktijk werkt?

Dat je het maar wat ingewikkeld vindt om in het hier en nu te reageren zonder oordeel?

Veel professionals ervaren net als jij dat het doorbreken van gewoontepatronen tijd en oefening vraagt.

Waarschijnlijk is iedereen het er over eens dat professionele communicatie onderhoud vraagt en toch lijken we vaak te vertrouwen op dat wat we ooit jaren geleden hebben geleerd. Terwijl in een veranderende wereld mensen en visies veranderen en daarmee ook de manier van begeleiden vaak een andere aanpak vraagt. Hoe zorg je als professional dat je blijft aansluiten bij je gesprekspartner? Luister je nog wel voldoende naar alle boodschappen tussen de regels door? Zijn je vragen echt open of stiekem door de tijdsdruk toch een beetje sturend? En zie je weerstand als een lastig en tijdrovend aspect in communicatie of kan je de wens erachter horen en benutten?

EN ben je dapper genoeg om de feedback van een paard te ontvangen en daarmee je eigen begeleidingsstijl eens kritisch onder de loep te nemen?

Hoe zou het zijn als jij begeleidingsgesprekken voert, waarin:

 • je vanaf de start een warm welkom en een veilige ruimte weet te creëren, waardoor de ander de ruimte neemt en krijgt om op zelfonderzoek te gaan.
 • je op een natuurlijke manier samen met de ander een stip op de horizon kunt formuleren die stimulerend en inspirerend kan zijn en voldoende focus biedt voor een effectieve begeleiding
 • je met jouw open houding en bijpassende vragen de ander kunt uitdagen diens waarden en drijfveren te onderzoeken, welke als kompas kunnen dienen bij het maken van keuzes
 • jij op een motiverende en stimulerende manier de opgedane inzichten samen met de ander kunt vertalen naar concrete acties in de dagelijkse praktijk.

Door te weten hoe jij langs 4 opeenvolgende processen de ander met zichzelf in gesprek te laten gaan, kan de ander de regie over zijn/haar eigen leven nemen. Kiezen voor een zinvol leven vanuit eigen persoonlijke waarden is dan het resultaat.

Dit is wat mijn cursus "Motiverende Gespreksvaardigheden met behulp van paarden" voor je kan betekenen!

In dit programma van 3 dagen nemen de paarden en ik je mee op reis. Paarden zijn, meer dan mensen, in staat om oordeel-loos te zijn. Ze spiegelen van nature jouw gedrag. Kan een paard een betere hulpverlener van ons maken? JA! Paarden halen ons uit onze comfortzone en geven ons in het hier en nu feedback op ons handelen. De 4 processen die binnen MGV belangrijk zijn worden tijdens deze training allemaal doorlopen; *contact maken/verbinden * focus aanbrengen * ontlokken/uitdagen * plannen.

Als deelnemer word je uitgenodigd (uitgedaagd) om te leren door te ervaren. Hoe ga je zelf om met veranderen; wat is het effect van je huidige stijl van begeleiden; waar kun je effectiever worden; in hoeverre lukt het je om de ander aan het werk te zetten in plaats van zelf hard bezig te zijn? Er wordt gekozen voor een diversiteit aan werkvormen, waardoor ieders eigen leerstijl wordt aangesproken. Ervaring met paarden is niet nodig. De huidige training is in opzet aangepast aan de nieuwste inzichten en houdt rekening met de diverse werkgebieden en niveaus van de deelnemers.

In het programma leer je in 3 dagen (met tussentijdse ervarings- en oefenperiode):

 1. Hoe je zonder oordeel kunt luisteren en in het hier en nu naast je gesprekspartner kunt blijven staan.
 2. Hoe je, net als de paarden, gebruik kunt maken van de diverse non-verbale signalen en hiermee een zinvolle focus kunt aanbrengen.
 3. Hoe specifieke verandervragen je kunnen helpen bij het in kaart brengen van de waarden en drijfveren van de ander en er stapsgewijs toegewerkt kan worden naar een (verander)plan.

De paarden helpen je voorbij de woorden, daar waar verandering voelbaar is in plaats van bedacht.

De totale studiebelasting komt neer op minimaal 24 uur. (3 dagen plus praktijkopdrachten)

Dit is wat anderen zeggen:

"Het was fascinerend om te merken dat ik me dankzij de reactie van Evie veel bewuster werd van wat er in mijzelf gebeurde. Zodra ik toeliet dat het niet hoefde te lukken, lukte het ineens wel; ze liep met me mee. Ik realiseerde me het belang van loslaten en ontspannen. Ik ben vaak zo streng voor mezelf en sta mezelf geen fouten toe. En dat is blijkbaar voelbaar.

Gek hoe kwartjes pas vallen op het moment dat je het ervaart."

"In alle trainingen over motiverende gespreksvoering die ik tot nog toe gevolgd heb, heb ik nog nooit zo helder ervaren wat het effect is van verbinding. Natuurlijk weet je wel dat je moet verbinden met de ander, maar het echt ervaren van die verbinding is echt mooi. In verbinding met de paarden gebeurt er iets bijzonders. En zodra je weer losraakt van die verbinding (met jezelf) raak je ook het contact met het paard kwijt. Verbinding gaat niet alleen over fysiek contact; het ligt op een ander niveau. Ik denk niet dat ik dat zo bewust had ervaren als er geen paarden waren ingezet tijdens de training.

Daarnaast waren de andere oefeningen met de andere cursisten ook heel zinvol, maar het contact met de paarden gaf deze cursus wel een bijzonder randje."

Meedoen aan het programma kost slecht 895 euro excl. BTW.

Kies één van onderstaande data:

13, 14, 15 september 2023 in Veenendaal
22 sept – 6 okt – 27 okt 2023 Elburg

Mocht je één van de dagen niet kunnen, geen probleem. We zullen dan een datumprikker versturen voor een passende datum.

Inschrijven 3 daagse training met paarden

Evie shoot_0842 l

Hoe ziet het programma "Motiverende Gespreksvaardigheden met behulp van paarden" er praktisch uit? Hierbij wat je krijgt als je deelneemt.

3 losse trainingsdagen van 9.30 – 16.30 uur

Na je inschrijving en betaling ontvang je uitgebreide informatie over de dagindeling, de locatie en een voorbereidende opdracht, zodat de inhoud van de training kan worden afgestemd op ieders persoonlijke wensen en werkomgeving. Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Een groep van minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers

Door met een kleine groep te werken krijgt elke deelnemer voldoende ruimte voor persoonlijke inbreng van casuïstiek. Daarnaast is het door de groepsgrootte klein te houden ook mogelijk om iedereen een korte individuele sessie met de paarden te laten ervaren.

Praktische opdrachten en materialen voor ieders eigen praktijk

Door bewust aan de slag te gaan met de inzichten uit de diverse trainingsdagen wordt het leerrendement enorm vergroot. De materialen en diverse werkvormen kunnen ook in de eigen praktijk benut worden.

Het boek “Waarom doe je nou niet gewoon wat ik zeg?”

Dit inspirerende boek is geschreven door Hilde Jans, psychologe/coach en trainer, en gebaseerd op de principes van Motiverende Gespreksvoering. Door haar prettige manier van schrijven en aansprekende voorbeelden wordt het makkelijker om de theorie ook daadwerkelijk te gaan toepassen.

Een besloten Facebook groep

In deze groep kunnen de deelnemers ervaringen uitwisselen en elkaar om feedback vragen. De ervaring leert dat je op deze manier ook kunt leren van de situaties die je collega deelnemers meemaken in hun praktijk. Tevens kun je bij ingewikkelde situaties input en advies vragen. De borging van het geleerde wordt hiermee gestimuleerd.

Door deze dag met elkaar en de paarden aan de slag te gaan middels praktische oefeningen kun je het effect van een kleine verandering direct ervaren.

Wie is Melanie?

Het programma wordt door Melanie van Hoeve begeleid.

Na mijn studie medische Biologie en vervolgens jaren als werknemer binnen de farmaceutische industrie, besloot ik in 2006 voor mezelf te beginnen. Ik startte met een eigen training- en coachbureau; Van Hoeve Trainingen. In mijn huidige werk is het mijn streven om anderen te leren hoe ze mensen kunnen begeleiden/coachen. Hierbij besteed ik vooral aandacht aan luisteren “voorbij de woorden” en respectvol spiegelen. Motiverende Gespreksvoering (MGV) is de gespreksstijl waar ik mij in gespecialiseerd heb. Naast het geven van trainingen over deze stijl aan hulpverleners, pas ik de stijl ook toe als ik zelf jongeren, volwassenen en teams begeleid. En ook als ik samenwerk met mijn paard om mensen een oordeelloze spiegel te geven is het inzetten van die oordeelloze luisterhouding cruciaal en het gebruiken van de principes van Motiverende Gespreksvoering leidend.

Ik zie mezelf als een authentieke coach en vind het heerlijk om anderen te begeleiden naar een betere versie van zichzelf. Het moment dat mensen zich hun eigen kracht herinneren en contact kunnen maken met een eigen potentieel, dat is het moment dat ik opbloei. Leren door ervaren is altijd mijn streven, zowel in groepstrainingen als ook in een individueel coachtraject. En in deze specifieke training waarin ik deelnemers de principes van Motiverende Gespreksvoering wil meegeven, hebben de paarden een heel bijzondere rol. Zonder dat zij daar specifiek iets voor hoeven te doen, helpen ze de deelnemer om te leren net voorbij de comfortzone en wordt er daadwerkelijk geleerd door te ervaren.

Melanie van Hoeve

Motiverende gespreksvoering is voor mij een stijl die mijn hart gestolen heeft. Het is een stijl die zoveel meer inhoudt dan alleen maar een set trucjes waarmee je de ander kunt laten doen wat jij wilt. Het is een manier om te zijn met de ander; je oprecht en liefdevol te verbinden. De M.E.L.methode is gebaseerd op deze stijl en bevat tevens aspecten van provocatieve coaching (humor is een krachtig middel) en ACT (acceptatie als actief proces). Door in te zetten op reflectief luisteren en waarderen wat al aanwezig is, help je de ander met zichzelf in gesprek te gaan en keuzes te maken die leiden tot een waardevol leven.

In de afgelopen jaren heb ik letterlijk honderden professionals ondersteund in het voeren van persoonsgerichte gesprekken. Van professionals wordt verwacht dat ze steeds meer de rol van coach innemen (i.p.v. deskundige) en de ander stimuleren om op zoek te gaan naar eigen oplossingen. Mensen zijn over het algemeen meer gemotiveerd om verandering aan te brengen op basis van redenen die ze zelf benoemen, dan voor redenen die jij als professional aandraagt. Daarnaast houden professionals ook meer energie over van gesprekken waar ze vooral inzetten op luisteren en minder op overtuigen. Het prettige bijprodukt is dat de ander zich ook meer gezien en begrepen voelt.

Via deze 3daagse wordt het ook voor jou mogelijk om je de M.E.L.methode eigen te maken en mensen te begeleiden naar de beste versie van zichzelf.

Evie shoot_0893 1

Voor wie is dit 3 daagse programma bedoeld?

"Motiverende gespreksvoering met behulp van paarden" is bedoeld voor alle professionals die zich bezighouden met het begeleiden van anderen naar nieuw, gezond of positief gedrag. Het programma sluit het meeste aan als je in de volgende situatie bent:

 • je bent een professional die graag een verdieping aan wil brengen in je eigen begeleidingsstijl.
 • je merkt dat het toepassen van principes uit Motiverende Gespreksvoering in de praktijk toch nog lastiger is dan je dacht.
 • je voelt je soms nog bewust onbekwaam en wilt groeien naar onbewust bekwaam.
 • je bent nieuwsgierig naar wat de paarden je te vertellen hebben.
 • je houdt ervan om jezelf uit te dagen en je vermoedt dat er voorbij de woorden nog veel meer te ontdekken valt.
 • je staat open voor een andere kijk op begeleiden.

Inschrijven 3 daagse training met paarden

Nog even op een rijtje wat je krijgt als meedoet aan het programma

3 trainingsdagen van 9.30 – 16.30

(inclusief thee/koffie en lunch) op een inspirerende buitenlocatie. Tijdens deze dagen worden op een inspirerende manier alle aspecten uit de M.E.L. methode belicht. Dankzij de vele verwijzingen naar de dagelijkse praktijk is het eenvoudig om het geleerde ook in je eigen dagelijkse praktijk toe te passen.

Praktische inzichten

Na elke trainingsdag kun je aan de slag met de inzichten uit de training. De praktische opdrachten en materialen helpen je bij de toepassing.

Een boek

Een boek met praktijkverhalen, waar je inspiratie uit op kunt doen.

Ondersteuning

Een besloten Facebookgroep waarin je om input en advies kunt vragen aan je collega-cursisten.

Dit is wat anderen zeggen:

"Mijn gesprekken hadden vaak de neiging om langer te duren dan ik ze gepland had. Ik vind het namelijk belangrijk om alle tijd te nemen voor mijn clienten. En dat voelen ze en daarmee namen ze ook alle tijd, ook voor zaken die er eigenlijk helemaal niet toe deden. Ik vond het niet respectvol om ze dan af te kappen. Het lastige is dat daarmee mijn planning drastisch onder druk kwam te staan. En die tijdsdruk die je dan eigenlijk continu voelt is niet prettig. Naast natuurlijk het feit dat ik ook irritatie voelde bij clienten die daardoor langer moesten wachten.

"In de training die ik volgde bij Melanie leerde ik dat je met het inzetten van reflecties behoorlijk rechtstreeks tot de kern kunt komen en de ander nog steeds het gevoel heeft dat hij/zij gehoord en gezien wordt. Sterker nog; misschien wel meer nog dan ik dacht te doen. Wat ik vooral heel prettig vind is dat ik nu veel meer durf te vertrouwen op mijn intuitie en woorden durf te geven aan wat ik oppik in het gesprek. Daarmee neem ik mezelf als professional en mijn jarenlange ervaring ook meer serieus. En laatst kreeg ik van een client het volgende compliment; ‘dat ze nu voor het eerst in haar leven snapte waarom het aangeven van haar eigen grens zo ingewikkeld was’. Die doorbraak heeft haar geholpen om nu daadwerkelijk stappen te ondernemen. Zo werkt dat dus met inzichten, dat kan het startpunt zijn voor een nieuwe route. Blij en trots dat ik daaraan heb mogen bijdragen.”

Meedoen aan het programma kost slecht 895 euro excl. BTW.

Kies één van onderstaande data:

13, 14 en 15 september 2023 in Veenendaal
22 sept – 6 okt – 27 okt 2023 Elburg

Mocht je één van de dagen niet kunnen, geen probleem. We zullen dan een datumprikker versturen voor een passende datum.

Inschrijven 3 daagse training met paarden

Evie shoot_0842 l

Vragen

Heb je vragen of heb je ergens onduidelijkheid over, dan hoor ik dat graag!
Stel je vraag hier en je krijgt antwoord binnen 48 uur:

Ik ga graag met je aan de slag; je bent van harte welkom!

Melanie van Hoeve